อาจารย์รัชฎา แก่นสาร์ และคณะ โครงการตำราสถาบันพระบรมราชชนก