อาจารย์พิรมน การย์กุลวิทิต และ อาจารย์ทักษอร ศรีสังขจร