ล่ายอิ๋งต๋า แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก และด้านโสตวิทยา