คณาจารย์ จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย